O nas

Barter Network to nowoczesne narzędzie biznesowe, stworzone z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach.

Więcej

Korzyści

Dzięki przystąpieniu do Barter Network poprawiasz płynność finansową swojej firmy, oszczędzasz gotówkę, zwiększasz sprzedaż, nawiązujesz nowe kontakty biznesowe.

Jak to działa

Dołącz

Już dziś dołącz do grona ponad 400 tysięcy firm na całym świecie, które rozwijają się w oparciu o barter wielostronny.

Dołącz teraz!

Podatki i rachunkowość.

 

Poniżej znajdą Państwo instrukcję dotyczącą rozliczenia transakcji barterowych, zarówno dla firm prowadzących księgowość uproszczoną jak i pełną.

 

Księgowość uproszczona

Transakcje sprzedaży w ramach platformy barteru wielostronnego musi być udokumentowana odpowiednim dokumentem księgowym (faktura, paragon z kasy fiskalnej) i podlega opodatkowaniu podatkiem VAT i dochodowym podobnie jak klasyczne transakcje. Sprzedający otrzymuje w BPLN całość należności za swój towar lub usługę (tj. należność brutto), a następnie odprowadza VAT. Np. za usługę wartą brutto 123 PLN sprzedający na konto w serwisie otrzymuje 123 BPLN (w wariancie barter 100%), Kwota netto stanowi przychód  podatnika, natomiast kwota VAT (23 BPLN) jest podatkiem należnym VAT  (do zapłaty)

Transakcje zakupu dokonane u członków platformy barterowej udokumentowane fakturą, o ile są uzasadnione i zgodne z przepisami podatkowymi, stanowią podstawę do pomniejszenia przychodu. W BPLN uiszcza się należność brutto. Np. płacąc za usługę 123 BPLN brutto, kwota netto stanowi koszt podatnika, natomiast kwota VAT (23 BPLN) jest podatkiem naliczonym (do odliczenia).

Ewidencjonowanie rozrachunków

To czy transakcja rozliczana jest w oficjalnych środkach płatniczych czy w BPLN nie ma znaczenia. Dla podmiotów, które podlegają ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie podlegają ustawie o rachunkowości – nie ma obowiązku prowadzenia zapisów kasowych.

 

Księgowość Pełna

Transakcje sprzedaży analogicznie jak w księgowości uproszczonej należy udokumentować odpowiednim dokumentem oraz opodatkować tak samo, jak klasyczne transakcje (podatkiem dochodowym i VAT). Ewidencjonuje się je na odpowiednich kontach – tak samo jak pozostałe transakcje.

Transakcje zakupu. Analogicznie jak w księgowości uproszczonej: zakupy barterowe stanowią podstawę do pomniejszenia dochodu (wartość netto), a o wartość VAT kupujący ma prawo pomniejszyć sobie podatek VAT należny. Zakupy barterowe ewidencjonuje się podobnie jak pozostałe transakcje zakupu towarów, materiałów czy usług na odpowiednich kontach.

Ewidencjonowanie rozrachunków

Samo ewidencjonowanie transakcji kupna i sprzedaży nie wymaga prowadzenia dodatkowych kont. Dodatkowe konto jest natomiast konieczne do ewidencjonowania rozrachunków w BPLN. Nowe konto księgowe należy stworzyć w ramach zespołu 1 – krótkoterminowe aktywa finansowe i kredyty bankowe. Konto to można nazwać np. KASA BPLN.

Płatności dokonane w systemie w BPLN ewidencjonuje się na koncie tak samo jak na koncie – KASA czy RACHUNKI BANKOWE.